International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs

Type
Journal
Category
časopis  [ Browse Items ]
Edition
slovenský 
Publication Year
2013 
Publisher
Tags
 
Abstract
 
Description
Časopis International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs vznikol v roku 2006 fúziou dvoch renomovaných periodík – štvrťročníka Medzinárodné otázky (International Issues) a polročníka Slovak Foreign Policy Affairs vydávaných Výskumným centrom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o. Časopis nadväzuje na dlhodobú tradíciu oboch časopisov a je zameraný multidisciplinárne. Snahou jeho zostavovateľov je integrovať viaceré vedné odbory so spoločným prienikom v medzinárodných vzťahoch. Periodikum vychádza štvrťročne v anglickej jazykovej mutácii a pozostáva z dvoch častí: expertné štúdie a recenzie. Adresátom časopisu sú predstavitelia exekutívy aj legislatívy, najdôležitejšie vedecké a odborné pracoviská relevantných fakúlt univerzít v SR, zastupiteľské úrady SR v zahraničí, veľvyslanectvá kľúčových európskych i zámorských krajín na Slovensku, zástupcovia firiem a finančných inštitúcií pôsobiacich na území SR, ich vrcholoví manažéri, špecializované think-tanky, občianske organizácie v Európe i zámorí, ako aj všetci tí, ktorí majú záujem o zahraničnú politiku a medzinárodné vzťahy. - from http://www.sfpa.sk/sk/publikacie/international-issues/ 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.