Ask a Librarian

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, nahromadil počas svojho pôsobenia viac ako 600 kníh. Teraz sú dostupné aj pre verejnosť - a to bezplatne. Rozsah okruhov je pomerne široký, avšak väčšina kníh sa zaoberá ekonómiou a ekonomickým myslením. Neváhajte sa zastaviť v INESS a požičať si 1 až 3 knihy po dobu 2 týždňov.
Knižnicu INESS podporila Nadácia Tatra banky.

INESS – a free market economic think tank - has accumulated substantial number of books during its existence. Now they are also available to the public – for free. The range of topics is rather wide, nevertheless most of the books have common denominator – economic perspective. Feel free to stop by at the INESS’ office to borrow up to 3 books for the period of 2 weeks.
The INESS Library was kindly supported by Tatra Bank Foundation.

Pre registráciu je potrebné poslať e-mail na kniznica@iness.sk, s menom, priezviskom, adresou, platnou e-mailovou adresou, telefónnym číslom a číslom OP. / For registration, send an e-mail to kniznica@iness.sk with your name, surname, adress, valid e-mail adress, indentification card number and telephone number.
Phone: +421254410945