Results for "V"

Page 1 of 2

  Title Copies
Values of Christian Democracy 
Edition: anglický 
Year: 2003 
Verejná správa  
Edition: slovenský 
Year: 2007 
Verejné rozpočty 
Edition: slovenský 
Year: 2005 
Vietnam Rising: Culture and Change in Asia's Tiger Cub 
Year: 2008 
ISBN: 1598130269 
ISBN 13: 9781598130263 
Víra a svoboda 
Edition: český 
Year: 2011 
Voľby 2006 
Edition: slovenský 
Year: 2006 
Všežravý stát 
Edition: český 
Year: 2012 
Vybrané ukazovatele o zdravotných poisťovniach, Sociálnej poisťovni a Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny  
Edition: slovenský 
Year: 2005 
Výchova k občanství 
Edition: český 
Year: 1997 
Výročná správa o implementácií Jednotnéh programového dokumentu NUTS II - Bratislava Cieľ 3 za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007 
Edition: slovenský 
Year: 2007 
12